Ordna begravning

Inför besöket på begravningsbyrån

När man planerar en begravning uppkommer det många olika frågor att ta ställning till. Det är val av ceremoni, lokal, musik, blommor, kista och urna för att nämna några. Enligt begravningslagen måste den avlidna vara gravsatt eller kremerad inom en månad efter dödsfallet. Alltså kan det vara bra att börja fundera på tidpunkten för begravningsceremonin i ett tidigt skede. 

När vi planerar begravningsceremonin tillsammans finns det möjlighet att använda en checklista som underlag. Checklistan kan du hämta nedan. Gå gärna igenom de olika punkterna och börja fylla i den redan före besöket, så är du väl förberedd när vi ses. Vi vet också att platsen för mötet kan vara viktigt och hjälper dig därför på vårt kontor, i din hemmiljö eller via telefon.

Hämta checklistan: "Inför besöket på begravningsbyrån" (81,7 kB)(PDF-fil)

Begravningsceremonier

Olika typer av begravningsceremonier

En begravningsceremoni är en ritual med många syften. Den blir ett tillfälle för alla som kände den avlidna att ta ett sista farväl. För de närmaste är ceremonin också en viktig del i sorgebearbetningen. Begravningsceremonin speglar ofta även den avlidnas trosuppfattning och livsåskådning. Om den avlidna varit aktiv inom någon religion är det ofta så att den avlidnas önskan är att ceremonin stämmer överens med trosuppfattningen. Så behöver det emellertid inte nödvändigtvis vara. Även om det inom olika samfund finns regler för hur en begravning ska gå till så finns det inga lagar som styr hur en ceremoni ska utformas. En så kallad borgerlig begravning kan därför utformas helt fritt utifrån den avlidnas och de efterlevandes tankar och önskemål.

Begravning enligt Svenska kyrkans ordning

Hur begravningsgudstjänsten enligt Svenska kyrkans ordning ska gå till regleras i Den Svenska Kyrkohandboken och i Kyrkoordning för Svenska kyrkan. Det förutsätts att den avlidna är medlem i Svenska kyrkan.

Prästen är ansvarig för begravningsgudstjänstens innehåll och gestaltning. Det faller exempelvis på prästen att i samråd med de anhöriga välja psalmer och att tillsammans med kyrkomusikern slutligen fastställa musiken. Begravningsgudstjänsten ska föregås av samtal mellan den präst som skall leda gudstjänsten och de anhöriga. Vid detta samtal kan man framföra egna önskemål. Sådana önskemål kan även framföras genom begravningsbyrån.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning ger dig som närstående frihet att bestämma över innehållet i ceremonin. Den utformas helt efter dina egna eller den avlidnas önskemål, till skillnad från den kyrkliga som följer en i förväg fastställd ritual. Ceremonin kan vara helt fri från religiösa inslag eller innehålla till exempel psalmsång. Viktigt att komma ihåg är att en borgerlig begravning inte är styrd av något regelverk. Ingen talar om hur den ska utformas.

Läs mer om borgerlig begravning i denna PDF: Borgerlig begravning (975,4 kB)

Blommor till begravningen

Blommor förmedlar känslor som är svåra att uttrycka i ord. Det är därför de så ofta används vid ceremonier av olika slag; för att uttrycka både sorg och glädje. Ett välgjort arrangemang är vackert och en viktig stämningsbärare.

Vi hjälper dig med små och stora arrangemang, utsmyckning av lokalen, kistan och urnan.

Vår specialitet är dekorationer med växter/blommor från naturen och vad som finns den aktuella årstiden.

Blommor förmedlar känslor som är svåra att uttrycka i ord. Det är därför de så ofta används vid ceremonier av olika slag; för att uttrycka både sorg och glädje. Ett välgjort arrangemang är vackert och en viktig stämningsbärare. Vi hjälper dig med små och stora arrangemang, utsmyckning av lokalen, kistan och urnan.

Musik

Få delar i en ceremoni kan uttrycka så starka känslor som musiken. Känslor av sorg, glädje, tröst och frid. Vi samarbetar med sångare och musiker som ger dig råd inför dina val och på ett stämningsfullt sätt kan framföra alla typer av musik. Vi hjälper dig sedan med allt det praktiska.


Dikter

Diktläsning är ett vackert inslag i alla typer av ceremonier. De kan användas för att ge uttryck för en stämning eller känsla eller beskriva någonting som den avlidne upplevde som värdefullt. Kanske finns det en dikt som betyder någonting alldeles särskilt för fler i familjen och för övriga närstående? Dikterna kan framföras av dig, präst eller ceremoniledare, en vän eller en professionell talare. Vill du inte själv läsa, hjälper vi dig att hitta någon som du känner förtroende för. Vi kan också lämna förslag på dikter lämpliga för en begravningsceremoni.

Programblad

I ett program presenteras innehållet i ceremonin med sånger, dikter och om tillfälle ges för defilering (möjlighet att passera kistan i ett avsked). Den ger ett bra stöd för de närvarande och är en god vägledning om hur ceremonin kommer att gå till. Programbladet kan utformas på det sätt du själv önskar. Vi ger dig gärna råd om upplägg och format och ser till att dina program blir en vacker trycksak!

Minnesstund

Minnesstunden efter en begravningsceremoni är en betydelsefull del i begravningen. Det är då det finns tillfälle att umgås med andra som på olika sätt och kanske under olika tider känt den avlidna. Att få träffas och minnas över en kopp kaffe eller en bit mat under lite mer avspända former skänker många tillfredsställelse och blir en viktig del i sorgebearbetningen.

För att minnesstunden ska bli minnesvärd krävs noggrann planering, precis som inför andra bjudningar med många gäster.

Vi har god kännedom om lokaler, restauranger och catering i din närmiljö och hjälper dig att forma ett trivsamt arrangemang.

Kontakta oss

Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kunna kontakta mig. Uppgifterna du lämnar här skickas säkert till oss. Meddelandet sparas som längst i tre månader.

Mer information om hur vi hanterar personuppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy.