Juridisk hjälp

Juridisk planering

Vill du säkerställa att dina efterlevande får det arv efter dig som du vill, hjälper vi gärna till med att upprätta ett testamente eller vidta de andra åtgärder som kan behövas.

Med komplicerade familjeförhållanden och kanske barn från flera förhållanden, vid samboskap, önskemål att gynna någon särskild person eller organisation eller hantera de juridiska konsekvenserna av att ha flyttat utomlands kan ett testamente skapa den situation just du vill uppnå. Vi kan även erbjuda trygg livslång förvaring av ditt testamente och garantera att det kommer fram i samband med dödsfall.

Bouppteckning

När en person har gått bort måste en bouppteckning vanligen göras. Det innebär att de personer som är dödsbodelägare gör en skriftlig sammanställning av den avlidnas tillgångar och skulder, vilket blir underlag för bodelning och arvskifte. Handlingen talar om vilka som är dödsbodelägare och efterarvingar – och vilka som bland annat får avsluta den avlidnas bankkonton och sälja eventuell bostad. Den fungerar också som underlag för förvaltning och avveckling av dödsboet.

I samband med dödsfall är man enligt svensk lag skyldig att göra en bouppteckning.
Om den avlidna saknar tillgångar kan socialnämnden göra en dödsboanmälan.

Läs mer om bouppteckning hos vår samarbetspartner Familjens Jurist

Testamente

Ett tydligt utformat testamente kan underlätta mycket för de anhöriga och minska risken för framtida tvister. Är det otydligt kan det istället bidra till osämja. I värsta fall kan det innebära att delningen av arvet inte alls blir så som testatorn, den som skrivit testamentet, ville ha det. Genom vår samarbetspartner Familjens Jurist kan du få professionell hjälp med att upprätta ett testamente.

Arvskifte

De flesta kommer någon gång under livet i kontakt med frågor som rör arv och testamente. Varje situation är unik och innehåller sina känslomässiga och juridiska frågetecken.

Ett arvskifte är en skriftlig handling över fördelningen av det arv som en avliden lämnar efter sig. Handlingen ska undertecknas av alla delägare i dödsboet. Kan delägarna inte enas om arvskiftet kan tingsrätten tillsätta en så kallad skiftesman.

Kontakta oss

Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kunna kontakta mig. Uppgifterna du lämnar här skickas säkert till oss. Meddelandet sparas som längst i tre månader.

Mer information om hur vi hanterar personuppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy.