Juridisk hjälp och rådgivning

Vi samarbetar med Familjens Jurist som har stor erfarenhet av rättsliga frågor som rör privat- och familjeliv. Mitt i en omtumlande period är det mycket att göra och därtill kommer många praktiska, ekonomiska och juridiska frågor. Då kan det vara skönt att få hjälp av någon som vet vilka lagar och regler som gäller. Familjens Jurist hjälper till med äktenskapsförord, samboavtal, testamente, hjälp med bouppteckning samt rådgivning och information om trygghet för dina barn. De kan även företräda dig vid rättsprocesser inför domstol och myndigheter. Läs mer om Familjens Jurists tjänster här.

Bouppteckning

När någon går bort finns det ofta mycket att ta ställning till. Ett första steg för att kunna gå framåt är att göra en bouppteckning som är en sammanställning av den avlidnas tillgångar och skulder. Bouppteckningen blir sedan grunden för bodelning och arvsskiftet.

Vi hjälper dig - steg för steg

Bouppteckning

Enligt svensk lag ska en bouppteckningsförrättning göras inom tre månader efter dödsfallet. Därefter ska bouppteckningen lämnas in till Skatteverket för registrering. För att bouppteckningen ska kunna registreras hos Skatteverket krävs det två utomstående förrättningsmän som intygar att dödsboets tillgångar och skulder är korrekta i bouppteckningen. Tidsplanen för en bouppteckning får inte överstiga fyra månader.

Dödsboförvaltning

Efter registrering ska dödsboet förvaltas vilket innebär bland annat försäljning av egendom och bostad samt kontakt med banker och försäkringsbolag. Förvaltning av dödsboet kan pågå under en längre period och Familjens Jurist kan vara behjälplig vid juridik, ekonomi och administration som ingår i en dödsboförvaltning.

Arvskifte

Arvskiftet är ett avtal om fördelningen av arvet mellan delägarna i ett dödsbo. När en eventuell bodelning har gjorts och alla skulder är betalda kan tillgångarna i dödsboet delas ut mellan dödsbodelägarna. Dödsbodelägaren har inget personligt ansvar för den avlidnas skulder utan dessa skrivs oftast av om dödsboet inte kan betala skulderna. Familjens Jurist kan hjälpa till med hela arvsskiftet samt svara på frågor gällande juridiska rättigheter och fördelning av arv.

Kontakta Familjens Jurist